Om

Denna websida finns i syfte att utveckla Kvinnerstaskolans elevers internationella utbyte. När elever, från Åk 2+3, gör sin yrkespraktik eller annat elev-utbyte utanför Sveriges gränser, finns ett behov av att synas och ge reflektioner kring vad dessa elever gör och arbetar med. Det är nödvändigt att enkelt kunna lägga upp bilder, ljud och egna filmer från praktikplatserna. Eleverna gör sin praktik i olika kurser beroende på sin yrkesinriktning och når på så sätt några av delmålen. På denna sida finns möjligheten att skriva ner och få snabb feedback av lärare på de olika kursuppgifterna/målen. Det kan också på sikt ges möjlighet att elever från utbytesländernas skolor kan kommunicera via denna blogg.
Deltagagare på denna sida är alla de elever som fått utlandspraktik. De ska via denna sida kommunicera och kommentera olika saker som uppkommer på praktiken. Direkta mål i kurser eller frågor som rör sådana mål i kan då beskrivas och visas här. Sidans grund är uppbyggd av två lärare här på skolan men ska sedan utvecklas kontinuerligt genom allt fler nya elevrs deltagande.

Sidan startade då skolan fått medel att medverka i ett elevutbyte med Tanzania – ett utbyte med fokus på jordbruk/djurhållning och genusperspektiv. Syftet var då att förmedla till klasskamrater, föräldrar och andra intresserade, vad vi fick vara med om och uppleva långt borta i Afrika. Vi hade ett uppdrag i projektet och ville på detta vis enkelt redovisa med text och bild om detta medans vi var i Tanzania. Tillsammans, både lärare och elever, förmedlade vi våra förväntningar under resan, samt att under de tre veckor som vi tillbringade i Tanzania berättade vad vi var med om.

Nu fortsätter arbtet med att innefatta all utlandspraktiker och eleverna uppmuntras vara med och utveckla detta sätt at kommunicera och visa på vilka kursmoment som genomförts.

Både personal och elever har genom starten av denna sida utvecklats och lärt sig mer i frågor som rör webbaserat material. Vi tycker att vår pedagogiska idé väger tungt i tävlingen då siadn inte bara är en klassisk ”klassida” utan går utanför ramarna i ett moment som annars inte får stort utrymme i jämförelse med många vanliga kurser och ämnen.

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.
Erkännande – Du måste ge lämplig kredit, ge en länk till licensen, och ange om det gjorts ändringar. Du kan göra detta på något rimligt sätt, men inte på ett sätt som antyder att licensgivaren godkänner du eller din användning.
DelaLika – Om du remix, bearbetar eller bygger vidare på materialet, måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet.

P1000146

Vi som startade det hela

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *